Rejs przez Przejście Północno-Zachodnie (Northwest Passage) 2018

Rejs przez Przejście Północno-Zachodnie (Northwest Passage) 201819 Jul 06:00 - 01 Aug 23:00 - Ilulissat
Ilulissat

Route
More info

--- for English please scroll down ---
Trasa rejsu: Ilulissat - Gjoa Haven - Cambridge Bay - Tuktoyaktuk - Nome - Dutch Harbor (3800 Mm)
Termin: 19 lipca - 19 września 2018 r. (63 dni)
www.skiff.pl/rejs-przejscie-polnocno-zachodnie-(northwest-passage),156.html

Przejście Północno Zachodnie od setek lat kusiło eksploratorów całego świata. Przez większą część roku skute lodem otwiera się (zazwyczaj) na około 2 miesiące. Ten czas postaramy się wykorzystać i przepłynąć nad Kanadą z Grenlandii do amerykańskiej Alaski. Będzie to najtrudniejsza trasa z jaką przyszło mi się zmierzyć, jednak wierzę, że ogromne doświadczenie jakie zgromadziłem do tej pory i jacht który znam od podszewki będą tam procentować i z eskapady wyjdziemy obronną ręką. Rejs jachtem przez Przejście Północno Zachodnie już od dawna było bardzo wysoko na mojej żeglarskiej liście priorytetów. Na pewno w tych odludnych i surowych obszarach Arktyki czeka nas przygoda życia. Trzeba tylko po nią sięgnąć.Przejście Północno Zachodnie (Northwest Passage) jest to szlak wiodący nad kanadyjską Arktyką, oraz północną Alaską, którym można przepłynąć z Atlantyku na Pacyfik. Teoretycznie o jego istnieniu wiedziano już od XV w. i od tamtego czasu nieustannie rozpalało wyobraźnię żeglarzy i podróżników. Pierwszy Przejście Północno Zachodnie pokonał w latach 1850-1854 Robert McClure. Część trasy żeglował, a część na poruszał się saniach. Pierwszym śmiałkiem, który w latach 1903-1906 w całości przepłynął Przejście był Roald Amundsen na jachcie Gjøa. Od nazwy jachtu słynnego Norwega wzięła nazwę wioska Gjøa Haven, gdzie zimował. Jak sytuacja lodowa pozwoli to na pewno odwiedzimy to historyczne miejsce. O przebiegu trasy będziemy decydować na bieżąco na podstawie warunków lodowych.
Załoganci biorą aktywny udział w żeglowaniu i przygotowywaniu posiłków. Każdy z uczestników otrzyma opinię z rejsu.

Jacht CRYSTAL
Nasza jednostka to prawdziwy oceaniczny cruiser o nieograniczonej autonomiczności pływania. Zapewniają ją potężne panele słoneczne (650 W), najlepszy na rynku 500 W generator wiatrowy D-400 (możecie go zobaczyć na niemal wszystkich wokołoziemskich regatach, co mówi samo za siebie), alternator 200 amperów oraz energooszczędna odsalarka produkująca 700 litrów wody na dobę. Dwa systemy Inmarsat zapewniają bezpieczeństwo i komfort w postaci wielu aktualnych prognoz pogody i możliwość kontaktu z brzegiem niezależnie od tego, gdzie znajduje się jacht. Do tego wydajne ogrzewanie Eberspracher. Jest to najlepiej wyposażona jednostka oceaniczna na polskim rynku rejsów w klasie do 15 m. Każdy z uczestników ma gwarancję miejsca w zamykanej dwuosobowej kabinie!

Zapisy
Jesteś zainteresowany/a? Chętnie udzielimy szczegółowych informacji na temat rejsu i warunków uczestnictwa oraz odpowiemy na Twoje pytania – skontaktuj się z nami poprzez formularz na stronie: www.skiff.pl/kontakt.html?iPageAsk=156, napisz do nas na: info@skiff.pl lub zadzwoń pod numer: 601 27 47 05.

Do zobaczenia na pokładzie Crystal!
Michał Palczyński

--- ENGLISH ---
Route: Ilulissat - Gjoa Haven - Cambridge Bay - Tuktoyaktuk - Nome - Dutch Harbor (3800 Mm)
Dates: 19 July - 19 September 2018 (63 days)

For hundreds of years the Northwest Passage (NWP) has been tempting explorers all over the world. Most of the year it is icebounded and opens up (usually) only for about 2 months. During our 2-months sailing we are going to make an attempt to sail above Canada from Greenland to Alaska. It is going to be the most difficult and challenging route I have ever sailed. However, I believe that both - the huge experience I have gathered so far and the yacht that I know inside out will pay back and we will come out on top. Sailing through the Northwest Passage has been very high on my sailing priority list for a long time. Certainly, in these remote and rugged areas of the Arctic we are going to experience the adventure of our life. We just have to reach out for it.

The Northwest Passage is a route leading over the Canadian Arctic and northern Alaska, through which one can sail from Atlantic to the Pacific Ocean. Its existence has been known in theory since the XV century, and ever since, it has always been lighting up the imagination of sailors and travelers. However, the Northwest Passage was crossed for the first time in 1850-1854 by Robert McClure who partially sailed and then sledged it. The first daredevil who in 1903-1906 sailed the whole NWP was Roald Amundsen on the Gjøa yacht. From this name, a village where he wintered was called as Gjøa Haven. If the ice situation allows us, we will definitely visit this historic place. The exact course of our sailing will be decided based on the ice conditions.
The participants take an active part in sailing and meals preparation. Each participant will receive an opinion after the sailing.

Sailing yacht CRYSTAL
Our unit is a true ocean cruiser with unlimited autonomous swimming. It is powered by powerful solar panels (650 W), the best on the market 500W D-400 wind generator (you can see it on almost all terrestrial regattas), a 200 amper alternator and an energy saver producing 700 liters of water per day. Two Inmarsat systems provide safety and comfort in the form of many current weather forecasts and the ability to contact the shore regardless of where the boat is. For efficient Eberspracher heating. It is the best equipped ocean unit on the Polish sailing market in class up to 15 m. Each participant has a guarantee of getting a place in double cabin with lock.

Bookings
Are you interested? We will be happy to give you more information on the cruise and terms of participation as well as answer your questions - please contact us via the form at: www.skiff.pl/kontakt.html?iPageAsk=156, write to us at: info@skiff.pl or call us at: +48 601 27 47 05.

See you on CRYSTAL!
Michał Palczyński


Past Events

Kajakktur på Grønland

22 Jul 10:00 - 13:00 22 Jul 10:00 - 13:00 - Ilulissat Ilulissat
Ilulissat Ilulissat
Er du klar for en vakre Grønlandstur? Skal du med på denne 20 dages turs, hvor vi skal padle i området av Diskobukten, med start og slutt i byen Ilulissat. Vi padler nordover...   More info


© 2019 Siguez